A A A

Uw partner voor een
maatschappelijke en duurzame consumptie

Bij de beginning, Power4you

Power4You is een initiatief dat door de verbruikersorganisaties gelanceerd werd om de consumenten in staat te stellen om echt voordeel te halen uit de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt (of er toch minstens niet te veel nadeel van te ondervinden).

In 2002 is in werking getreden de liberalisering van de energiemarkt in België. Ondanks dit, zijn de prijzen niet gedaald en hield het monopolie leverancier. OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum consumentenorganisaties) en consumentengroepen wilden op te zetten een structuur waarmee consumenten de voordelen van liberalisering, die heeft geleid tot een coöperatieve Trade4you genieten en naar Power4You project.

Het concept was eenvoudig: eenheid maakt macht! Door meerdere bestellingen samen te bundelen en een groot aantal verbruikers in groep te vertegenwoordigen, kan Power4You voor de hele groep de beste voorwaarden bedingen. Die voorwaarden zijn niet enkel interessant qua prijs, maar ook met betrekking tot de aanwezigheid van groene elektriciteit, de prijsvastheid, de lange looptijd van het contract en de consumentenbescherming.

Voor wat gas betreft, verbindt de door Power4You geselecteerde leverancier zich ertoe om de tarieven niet te verhogen in de eerstkomende maanden.

Een originele aanpak

Het principe is eenvoudig: door die duizenden potentiële klanten, Trade4You onderhandelt de beste prijzen van leveranciers.

Power4You was het eerste aanbod zodat de consument om samen te komen en hebben meer kracht voor energieleveranciers. Concreet toepassing van het beginsel "eendracht maakt macht", dit helpt niet alleen om de macht tussen consumenten en aanbieders in evenwicht te brengen, maar stimuleert hen ook om hun praktijken te verbeteren door het plaatsen van de omstandigheden op de samenwerking.

Een van de doelstellingen was dan ook om energie te verkrijgen tegen betere prijzen. Power4You heeft de voorstellen van verschillende leveranciers geanalyseerd. Het aanbod, die de hoogste score op het gebied van specificaties ontwikkeld door Power4You kreeg, won.

De succesvolle terugkeer naar een verspreiding uit het verleden

De geschiedenis van Trade4you fuseert met de geschiedenis van de Belgische consumentenorganisatie. De consument coöperatie: opgericht door de Belgische consumentenorganisaties in juli 2007 is deze coöperatie een distributiemethode wat vergeten in België opnieuw uitgevonden.

Dankzij de groepsaankopen, tot 30 % korting

Energie, Kantoorartikelen, Schoolartikelen, Welzijn, Diensten, ... Vandaag de dag wordt de consument bespaart honderden euro's door middel van groep aankopen ontwikkeld door Trade4you.

Met de consument, voor de consument

En het is ook helemaal rond jullie, de consumenten, dat de filosofie en de opdracht van de coöperatieve Trade4you opgebouwd werden. Dankzij ons ledenaantal en onze partnerverenigingen kan Trade4you de beste prijsvoorwaarden bedingen om de balans gunstig voor u en vooral met financieel voordeel voor u te doen overhellen.

Door voor Trade4You te kiezen, kunt u als consument actief een rol spelen in de duurzame en ethische productie en de nieuwe uitdagingen van vandaag de dag mee helpen dragen door de energieverspilling terug te dringen en meer energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken.

Door zo te handelen helpt u de levenskwaliteit van iedereen verbeteren en kan een nieuwe economie zich ontwikkelen dankzij het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in deze sterk groeiende sector.

Onze doelstellingen

Trade4You houdt zich bezig met sociale, ethische, milieu- en handelaar die de consument tips, sociale producten en diensten (leverancier betrokkenheid bij de belangrijkste ILO-normen na te leven), ethische (gedragscode consument, gratis advies ), milieu (lokale, seizoensgebonden, biologische) en duurzame (100% groene stroom, tips om energie te besparen).

De coöperatie ontwikkelt projecten met sociale doelstellingen en economische dynamiek als bewustmaking van de consument kwetsbaar, kansarmen en publieke steun ontvangen van de OCMW's en de vele conferenties op dit gebied. Het doel is om consumenten de mogelijkheid om een verantwoordelijke consument geworden.

De coöperatie wil de mondigheid van de consument te versterken en past in de lijn van de duurzame ontwikkeling.

Trade4You vandaag vertegenwoordigt duizenden consumenten onderhandelen over een concurrerend aanbod van leveranciers en kan de consument profiteren van de liberalisering van de energiemarkt.

Gevoelig voor duurzame ontwikkeling, Trade4You vraagt zijn leveranciers ethische regels respecteren als in milieuzaken en sociale.

Ons engagement

Om de toegang voor iedereen tot de consumentistische efficiëntie te bevorderen en de positie van de consument.

 • Leren om better te consumeren
 • Kiezen leveranciers zorgvuldig
 • Bevordering van eerlijke handel, eerlijke en evenwichtige prijsvorming tussen de consumenten en producenten
 • Betaal goedkooper duurzame producten en diensten
 • Gebruik van hernieuwbare energie
 • Investeer verstandig om autonoom te worden
 • Kiezen ethische productie, sociale en milieuvriendelijke
 • Ondersteunen menselijke ontwikkeling door middel van onderwijs, beroepsopleiding, de deelname aan lokale en duurzame ontwikkeling
 • Word consum'actor

Onze business

Voor de consumenten

Advies en mondigheid van de consument

De coöperatie ontwikkelt projecten met sociale doelstellingen en economische dynamiek als bewustmaking van de consument kwetsbaar, kansarmen en publieke steun ontvangen van de OCMW's en de vele conferenties op dit gebied. Het doel is om consumenten de mogelijkheid om een verantwoordelijke consument geworden.

 Regelmatig informeert Trade4You de consument. Dankzij programma's zoals Service Compris (Télé MB) of le Croissant Show (Sud Radio) Trade4you verspreidt informatie over de wereld van het verbruik voor een duurzame en ethische consumptie.

Trade4you beantwoordt vragen -het burgers. Het biedt tips om hun energieverbruik (elektriciteit, gas, brandstof) te verminderen. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met publieke actoren (gemeenten, OCMW's, Vereniging van Steden en Gemeenten) en van particuliere verenigingen (collectieve energie, Huurdersbond, consumentenverenigingen, burgers huurders bewegingen, enz.).

Onderwerpen die tijdens de Energy Bars besproken worden:

Parmi les thèmes traités lors des « Cafés Energie », citons notamment :

 • Begrijp de energierekening?
 • Hoe je het beste tariefte vinden?
 • Hoe om te schakelen leveranciers?
 • Hoe kunnen we aanmoedigengroene energie?
 • De tips en trucs omenergie te besparen.

Power4You stelt voor om het beste aanbod te zoeken op basis van uw verbruik.

Meer Weten


  

Om slim te eten lokale en seizoen producten te kopen.

Test4you is een unieke site opgericht door de coöperatieve van de consumentenorganisaties met lokale producenten, seizoens- en lokale producten, kwaliteit tegen de beste prijs, praktische informatie, gezondheid tips.

Een krachtige zoekmachine maakt het mogelijk, met een enkele klik, duizenden seizoensgebonden recepten en lokale producten bekijken, het adres van een fabrikant in de buurt van zijn huis vinden, of lokale regionale en seizoen producten ontdekken. Veel gezondheid adviezen zijn ook beschikbaar.

Meer Weten (In het Frans)

Bezoek de website(In het Frans)

Inschrijving (In het Frans)

Trade4you steunt de Young Enterprise Project, een bedrijf creëren van leerprogramma.Jongeren beginnen aan de uitdaging van het creëren en ontwikkelen van een innovatief project. Deelnemers bestuderen van de haalbaarheid van het project met de steun van professionals en deskundigen uit het bedrijfsleven. De deskundigen van Trade4you deelnemen aan conferenties, seminars, coaching sessies met partner bedrijven voor docenten en studenten en bijeenkomsten met deskundigen.
 
 
Meer Weten
  
  

Consumenten zijn op zoek naar gezond voedsel met behulp van seizoensgebonden en lokale producten. Echter, kan de armste consumenten geen producten vanwege hun hoge prijzen te kiezen.

Waarschijnlijk omdat ze de mogelijkheid hebben om te koken en de frisse en goedkopere seizoen selecteer hebben verloren. Ze twijfelen dat een maaltijd kan zowel goed, gezond en betaalbaar.

Lokale producenten worden geconfronteerd met vele obstakels voor de commercialisering van hun productie.

Het aanbod van lokale, seizoensgebonden producten wordt genegeerd door de consument, vooral door de kwestbare consumenten die zich niet bewust worden van de voordelen aangeboden.

Lager onderwijs biedt vruchtbare grond om door een demonstratie-effect bij kinderen te verhogen. Vooral als het is om recepten te testen en bieden hen ook om hun families.

Het project wil kwetsbare consument en evenwichtige voeding met elkaar verzoenen door het stimuleren van lokale en seizoensgebonden producten. Het toont aan dat de lage prijs is ook synoniem voor kwaliteit producten. Hij verzoent de consument en de voorbereiding van gemakkelijke recepten, snel en goedkoop.

Het project is gericht op vernieuwende initiatieven voeding onderwijs te ontwikkelen in de strijd tegen kinderarmoede en het bevorderen van gezond eten bij kinderen en gezinnen.

Meer Weten

Dag van de soep 4 October 2014

  

Acties in lagere onderwijs

 

Diensten

Trade4You vertegenwoordigt duizenden consumenten onderhandelen over een concurrerend aanbod van leveranciers en kan de consument van goedkopere tarieven profiteren.

Power4You stelt voor om het beste aanbod te zoeken op basis van uw energieverbruik

Ik wil een berekening van mijn voordelen (gas en / of elektriciteit)

Meer Weten

New B

Trade4you neemt deel aan de creatie van new B, een coöperatieve bank. Coöperatieve banken hebben over het algemeen een grotere financiële stabiliteit, betere ondersteuning voor lokale ontwikkeling, en het ontwikkelen van een meer efficiënte kredietverlening als commerciële banken

NewB is een baanbrekend initiatief om een nieuwe, eerlijke bank op te richten. De bank die we voor ogen hebben is een coöperatie op basis van drie essentiële en gelijkwaardige steunpilaren.

Ten eerste de burgers. Allemaal samen als coöperant en (potentiële) klant zijn ze nodig om onze bank op te richten maar zeker ook om ze levend te houden. Zowel hun participatieve steun als hun financiële steun en hun betrokkenheid als klant zijn noodzakelijke ingrediënten. Ze delen samen de overtuiging dat er een bank nodig en mogelijk is waar burgers, als tevreden klanten en aandeelhouders, centraal staan. De burgers-coöperanten investeren elk in minstens één aandeel van €20.

Ten tweede het middenveld. Dit zijn onze maatschappelijke aandeelhouders die een brede waaier vertegenwoordigen van de sociale economie. Organisaties en bedrijven die via hun leden, hun klanten, hun vrijwilligers en medewerkers een enorm netwerk vertegenwoordigen op het maatschappelijk terrein in België. Ze onderschrijven en bewaken de 12 waarden van New B, zetten hun sociale expertise en netwerk in voor New B. Ze investeren elk minimum € 2.000.

Ten derde de investeerders. Voor het oprichten van de nieuwe bank is een enorm startkapitaal, eigen vermogen, nodig. Een deel van dit eigen vermogen zal van de individuele coöperanten moeten komen.Daarnaast willen we ook investeerders-aandeelhouders aantrekken. Deze investeerders moeten uiteraard onze 12 waarden onderschrijven en moeten bovendien structureel bancaire expertise leveren. Zij moeten met hun expertise en netwerken onze nieuwe bank mee vorm geven. Ze kunnen coöperant worden mits een minimale investering van 200.000€. Omdat ons dividend statutair beperkt wordt tot maximal 6% weten we dat dit een bepaald type van investeerders zal aantrekken en ook zal uitsluiten.

De 12 waarden en de identiteitskaart van New B

Deze waarden zijn het DNA van NewB en ze zijn ingeschreven in de statuten van de coöperatie:

1.Participatie: de bank zoekt creatieve oplossingen om een reële participatie van haar coöperanten vorm te geven

2.Eenvoud: klanten en coöperanten begrijpen volkomen de structuur en de producten van de bank

3.Veiligheid: de bank zal enkel investeren in financiële middelen van de reële economie; winst is geen doel op zich

4.Soberheid: de werkingsmiddelen van de bank worden zuinig beheerd; geen sprake van buitensporige uitgaven

5.Transparantie: de bank zal eerlijk en volledig informeren en deze transparantie laten controleren

6.Inclusie: de bank zal een universele financiële dienstverlening aanbieden en toegang tot aangepast krediet voor iedereen

7.Diversiteit: de bank zal producten en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van al haar klanten

8.Innovatie: de bank ontwikkelt samen met haar coöperanten nieuwe producten en creatieve oplossingen

9.Nabijheid: de bank zal dicht bij haar klanten staan en zowel letterlijk als figuurlijk; makkelijk te contacteren zijn

10.Duurzaamheid: de bank zal enkel investeren in sociaal verantwoorde projecten

11.Eerlijkheid: winst is geen doel op zich, maar het gevolg van goed management

12.Maatschappelijke inbedding: de bank zal steunen op de actieve inbreng van tientallen verenigingen en van tienduizenden burgers

Meer Weten


Trade4you investeert ook in de solidaire economie, microfinanciering en eerlijke handel naast Alterfin.

Alterfin is een sociale investeerder die in België, sinds 1994, kapitaal verzamelt om het in het Zuiden te investeren. Die investeringen gebeuren via lokale microfinancieringsinstellingen en organisaties van fair trade producenten.

Meer Weten

Een professionele tot uw dienst

Trade4You heeft echte expertise in het analyseren en reageren op behoeften van de consument.

Trade4You wil eerlijke handel, eerlijke prijs en evenwichtig tussen consumenten en producenten te bevorderen. De coöperatie kiest ethische productie, sociaal en ecologisch en streeft naar het ontwikkelen met partners een duurzame relatie op basis van wederkerigheid. Door zijn statuten, Trade4You speelt een bemiddelende rol tussen consumenten en professionals.

Zijn deskundigen hebben een echte kennis van de behoeften van consumenten en professionals kunnen helpen bij de ontwikkeling van oplossingen op maat van hun behoeften.

Trade4you werkt samen met een breed netwerk van professionals die ervaring hebben, zowel nationaal als internationaal.

Meer Weten [lien vers formulaire de contact avec comme sujet professionnel au service des professionnels]

Diensten

Trade4You vertegenwoordigt duizenden consumenten. Zij onderhandelt concurrerende aanbiedingen van leveranciers en ook kunnen professionals om te profiteren van goedkopere tarieven.

Geniet van een professionele service op een geweldige actieprijs door groepsaankopen van Trade4You.


Geniet van professionele tarieven van de goedkoopste in de markt door de kracht van de aankoop Power4You.
Trade4you stelt voor om het beste aanbod op basis van uw verbruik via ons merk Power4You zoeken. Vul onderstaand formulier in en bevestig uw jaarlijkse factuur en bereken je het beste aanbod.

Ik wil het beste aanbod op het gebied van de energievoorziening te leren kennen


Groothandelsprijs voordeel voor uw bedrijf de aankopen voor uw kantoorbenodigdheden door de kracht van de aankoop Trade4You.
 • Schrijven: balpennen, vulpennen, cartridges, vullingen, markers, kleuren, kleurpotloden, potloden, deur-mijnen, markeerstiften en markers Roller.
 • School Office Accessoires: Sticky, kleefstoffen, lijmen, meetinstrumenten, nietmachines, stoten, pennen, clips-all, clips, clips, elastiekjes, stiften, puntenslijpers, gummen, kompassen, kleurpotloden, schaar, cutters, briefopeners, rekenmachines, postzegels, badges, naamplaatjes, koolstoffen, batterijen, verpakking tape, touw, potlood houders, totalisator, page up, kassa.
 • Papier: Cursus Blokken, notitieboekjes, blocnotes, dammen blokken, blokken kubus, blokletters, millimeter blokken, laag pads, papier, enveloppen, notitieboekjes, tickets, folders, verslagen, boeken, kaarten, spoelen dozen, posters, deksel schriften, pennen dozen, papieren tekeningen, deur kaarten, Visifix-Telindex, tekenen blokken, notebooks, papierrollen, transfers.
 • Rating: Fardes dia's, mappen 3 kleppen uitschuifbare persmappen, folders shirts, tekeningen druk mappen, mappen snaps, citeert persmappen, presentatiemappen, archiefkasten, opbergdozen, sorteerders, ondertekenaars, verdelers, geperforeerde zakken, beschermt document , opknoping mappen, archiefsystemen, archivering, brievenbakjes, opslag modules, draad ringen, rits zakjes, kaarthouders, zakjes, potlood potten, manden, lakens, elastische persmappen, fotoalbums.
 • Computer: CD-DVD, CD-DVD-opslag, tapijt reinigen, USB-sticks, muis, audio kabels.
 • Etiketten: Etiketten A4, White Label, metallic stickers, diepvries etiketten, gekleurde stickers, school etiketten, pads en gekleurde labels, QR Codes, oogjes.
 • Office: Bureau pads, onderleggers, penhouders, cutters, scharen, boekbinders, manden, lamineermachines, shredders, muntautomaten, sleutelkasten, geneeskunde kasten, pictogrammen, beeldscherm, Dymo.
 • Visualisatie: Schema's, foto's, magneten, presentatiesystemen, ruitenwissers, schildersezels.
 • Hobby's: gouache, borstels, modelleerpasta's, kaartspelen, rupsen, raffia, ogen, boormachines gedessineerde vouwen vellen, tissue papier, fluweel, diverse, kleurpotloden , acryl.
 • Onderhoud: Onderhoud, anti-bacteriën, pictogrammen.
 • Agenda.
 • Naamplaten.
 • Bagage.
 • Printer Cartridges Laser en inkjets.

Meer weten


Het promoten van uw diensten en activiteiten. Verhoog uw zichtbaarheid aan de begunstigden door middel van interieur en exterieur foto's panoramisch 360 ° foto's van uw mooiste uitzichten.

Verhoog uw zichtbaarheid op het internet. Een verhoogde aanwezigheid in de verschillende tools van Google met de virtuele rondleidingen.

Toon uw expertise, uw vaardigheden, uw ontdekkingen!

7 goede redenen om een virtueel bezoek te maken

1. Google is de belangrijkste bron gebruikt om de faciliteiten en verkooppunten te vinden, 360 ° foto's van uw faciliteit aantrekken van nieuwe klanten

2. Gebruik virtuele tour als een psychologisch voordeel. Uw potentiële klant vindt uw woning vóór het bezoek.

3. Plaats uw virtuele tour op uw eigen site en deel uw foto's op Facebook Google in je e-mails of blogs.

4. Neem contact met nieuwe klanten op een visueel aantrekkelijke manier.

5. Gebruik de diensten van een professionele fotograaf door Google goedgekeurd

6. Bekijk van professionele prestaties: een restaurant, een winkel, een distributiepunt voor goederen, un slagerij, een huisje, een museum, een camping

7. Krijg een professionele service tegen een geweldige actieprijs door groepsaankopen van Trade4You.

Vraag een offerte aanTrade4You voert alle studies, onderzoek en de stappen die nodig zijn voor het begrijpen van de behoeften van de consument en de ontwikkeling van producten en diensten om te reageren. Trade4you adviseren over marketing en sales performance.

Meer Weten

 
Test4You is een unieke website gemaakt door de coöperatieve van de consumentenverenigingen. Het maakt het mogelijk lokale producenten, professionals en ambachtslieden om hun talent te ontwikkelen.

Deel je tips, recepten en knowhow.

Met Test4You, waarde toe aan uw producten en diensten en profiteren van professioneel advies van marketing en e-business. Het beste van alles, je lijkt voor de consument als een lokale professional om de gemeenschap te dienen.

En registratie als producer is gratis.

Download onze brochure

Registreer u als een professional

Meer Weten


De Visuele communicatie van uw verkooppunt.

 • Uw visuele communicatie op uw verkooppunt
 • Eenvoudig uw communicatie programma te beheren met een eenvoudig en krachtig platform

Channel4You is een visuele communicatie oplossing self-service voor onafhankelijke, professionals, verenigingen, kmo's en bedrijven. Geboren uit de noodzaak om de visuele communicatie zelfstandig effectief en eenvoudig te beheren, Channel4You is voor beginners en ervaren gebruikers.

Meer Weten

Bezoek de website

Aanvragen voor offertes

Trade4you biedt een dienst op maat voor zowel particulieren (berekening van het beste energieaanbod, informatie-diensten, conferenties, enz.) en voor professionals.

Om te kwalificeren, vul dan onderstaand formulier in.

Websites

 
Power4You is een initiatief dat door de verbruikersorganisaties gelanceerd werd om de consumenten in staat te stellen om echt voordeel te halen uit de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt (of er toch minstens niet te veel nadeel van te ondervinden).
In 2002 is in werking getreden de liberalisering van de energiemarkt in België. Ondanks dit, zijn de prijzen niet gedaald en hield het monopolie leverancier. OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum consumentenorganisaties) en consumentengroepen wilden op te zetten een structuur waarmee consumenten de voordelen van liberalisering, die heeft geleid tot een coöperatieve Trade4you genieten en naar Power4You project.

Het principe is eenvoudig: door die duizenden potentiële klanten, Trade4You onderhandelt de beste prijzen van leveranciers.

Power4You was het eerste aanbod zodat de consument om samen te komen en hebben meer kracht voor energieleveranciers. Concreet toepassing van het beginsel "eendracht maakt macht", dit helpt niet alleen om de macht tussen consumenten en aanbieders in evenwicht te brengen, maar stimuleert hen ook om hun praktijken te verbeteren door het plaatsen van de omstandigheden op de samenwerking.

Een van de doelstellingen was dan ook om energie te verkrijgen tegen betere prijzen. Power4You heeft de voorstellen van verschillende leveranciers geanalyseerd. Het aanbod, die de hoogste score op het gebied van specificaties ontwikkeld door Power4You kreeg, won.

Vandaag biedt Power4You goedkopere prijzen voor energie. De consument en de ondernemer kunnen het beste aanbod in functie van zijn verbruik kennen. Ik wil een berekening van mijn voordelen (gas en / of elektriciteit)

Bij Power4you, kunt u vinden :

 • Goedkopere tarieven voor energie (Elektriciteit,Gas, Stookolie, Autobrandstof
 • Groepsaankopen (kantoorartikelen, schoolspullen, LED-lampen, isolatiematerialen, eco-driving, ...)
 • Verkoop van vriendelijke producten en dienstenvan duurzame ontwikkeling aan de beste prijs

Ik wil het aanbod van Power4You ontdekken

Ik wil een berekening van mijn voordelen (gas en / of elektriciteit)

Ik ga akkoord met Power4You aanbiedingen (gas en / of elektriciteit)


Test4you is een unieke site opgericht door de coöperatieve van de consumentenorganisaties met lokale producenten, seizoens- en lokale producten, kwaliteit tegen de beste prijs, praktische informatie, gezondheid tips.
 
 
Met Test4You, kan de consument:
 • Een producent of een lokaal product in de buurt van zijn huis vinden
 • De betrokken producent contacteren
 • De beschikbaarheid(uren, locaties, leveringsvoorwaarden) weten
 • Producten volgens zijn wensen, zijn dieet selecteren
 • Recept ideeën, tips, advies over voeding, voedsel, etiketten vinden
 • Recepten, voer nieuwe of deel ze met zijn vrienden bekijken
 • Een producent, een verkooppunt Evalueren
 • Een lokale producent Raden
 • Zijn mening met vrienden deelnemen
 • Enz...
Met Test4You, kan de professioneel:
 • Zijn aanbod lokale producten, diensten, attracties, accommodaties voorstellen
 • Consumenten van de punten van de verkoop en levering van haar producten en diensten, uren van beschikbaarheid informeren
 • Recepten voorstellen
 • Tips leeren om een offerte in te dienen
Ontdek Wallonië en Brussel producenten, seizoensgebonden producten en lokale recepten

Contacteer-Ons

60% Complete

Elektriciteit


personne(s)
KwH
KwH
KwH
KwH

Gas


KwH
Beginnen met het uploaden Browse

Trade4You SCRL

Adres

Brunehaut Straat, 17 B-7022 Mesvin [insérer la carte sous forme circulaire extraite de google maps]

Belgïe

BE 0891.389.121

E-mail

info(a)trade4you.be

Telefoon

+32 471 67 20 27

Openingstijden

Bij afspraak


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In de Algemene Voorwaarden, de bestelbon en de Abonnementsovereenkomst worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoopbvoorwaarden, die geldig zijn voor België
 • Algemene Gebruiksvoorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in het document Conditions générales d’utilisation.
 • Verbintenishandvest van Professionals: het verbintenishandvest van professionals zoals beschreven in het document Charte d’engagement des professionnels..
 • Trade4You: Trade4You, CVBA, Rue Brunehaut 17 in 7022 Mesvin.
 • Power4you: de website www.test4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
 • Test4you: de website www.test4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
 • Channel4you: de website www.channel4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
 • De consument: Elke natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten verwerft of aanwendt voor doeleinden die niet van professionele aard zijn.
 • De professional: elke natuurlijke of rechtspersoon die streekproducten, diensten, attracties, logies, enz. aanbiedt of die de producten en diensten die voor professioneel gebruik worden aangeboden verwerft of gebruikt.
 • Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Trade4You en de Klant (bijvoorbeeld: via internet, per telefoon, …)
 • Overeenkomst gesloten buiten de onderneming: de overeenkomst die thuis bij de consument wordt gesloten of op een beurs of tentoonstelling.
 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die voor beroepsdoeleinden de abonnementsformules neemt die door Test4You worden aangeboden.
 • Bestelbon: De e-mail die de klant ontvangt met de gegevens van de klant en het type van het genomen abonnement.
 • Test4You abonnementsovereenkomst: de abonnementsformules (Base, Silver, Gold, Premium, Exclusive, na bestek) die door de website Test4you.be worden aangeboden.

Artikel 2: Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1 Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel van de overeenkomst. Door het formulier "Test4You abonnementsovereenkomst” of "Channel4You abonnementsovereenkomst” te ondertekenen, aanvaardt de Klant de volledige Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel die gebruikt worden op de verschillende hierboven vermelde websites en hij erkent dat ze perfect kent, waardoor hij ervan afziet zich te beroepen op elk tegengesteld document en meer bepaald zijn eigen algemene voorwaarden.

2.2 Aan de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals (Test4You), het tarief dat van toepassing is bij de ondertekening van de overeenkomst en het abonnementsprofiel wordt in geen geval afbreuk gedaan door de nietigheid van een gedeelte van de genoemde overeenkomst.

2.3 De laatste versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals en het tarief dat van toepassing is kan op elk ogenblik worden geraadpleegd op de website www.test4you.be of aangevraagd bij Trade4You. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.Trade4You.be. Door de bestelling of door de ondertekening van de Bestelbon erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij de documenten opgesomd in bovenstaand Artikel 2.1 heeft ontvangen of dat hij werd geïnformeerd over het bestaan van deze documenten, dat hij er kennis van heeft genomen en dat hij ze goedkeurt. Hierdoor verzaakt de Klant aan zijn eigen algemene en/of specifieke voorwaarden, zelfs indien in deze laatste staat vermeld dat zij voorrang hebben en/of indien zij aan de Bestelbon worden gehecht.

2.4. Het feit dat de koper onze Algemene Voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, stelt hem geenszins vrij van de toepassing ervan. Als de factuur op verzoek van de koper op naam van een derde wordt opgemaakt, dan zijn de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verbintenissen die voortvloeien uit de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de verkoop.

2.5. Bij tegenspraak of onsamenhangendheid tussen de documenten van de overeenkomst heeft de formulering in het Frans voorrang en hebben de documenten prioriteit in dalende volgorde van belang volgens deze lijst:

 • de Bestelbon;
 • de Algemene Verkoopvoorwaarden;
 • de Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 • het tarief;
 • het Verbintenishandvest van Professionals.

Artikel 3: Sluiten van de overeenkomst en overeenkomstinhoud

3.1 De Klant dient zijn dienstenaanvraag in door de overeenstemmende Bestelbon in te vullen en te ondertekenen. Het indienen van de aanvraag houdt in dat de persoon die ondertekent over de volmachten beschikt die vereist zijn om de Klant te verbinden. Door de Bestelbon te ondertekenen stemt de Klant in met de abonnementsvereisten vermeld in de beschrijvingen van de Diensten die vermeld staan op de websites die door Trade4You werden aangemaakt of worden beheerd en waarvan de lijst in Artikel 1 staat. Als deze vereisten niet alle worden nageleefd op het ogenblik waarop het abonnement wordt genomen, dan kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen ervan en behoudt Trade4You zich het recht voor om aan de Klant de eventuele extra kosten te factureren om deze gevolgen recht te zetten.

3.2 Behoudens andersluidende bepaling wordt de overeenkomst gesloten op de dag dat Trade4You de bestelling van de Klant aanvaardt. De dienstverlening begint vanaf deze datum.

3.3 Als Trade4You weigert de onderhavige overeenkomst te aanvaarden, zal Trade4You dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de overeenkomst aan de Klant melden. Een dergelijke weigering van aanvaarding mag geldig gebeuren als:

 • De versie van de door de Klant ondertekende overeenkomstvoorwaarden niet of niet meer van toepassing is.
 • Het tarief niet van toepassing is voor het profieltype van de betrokken Klant en/of voor het gebied waar de zaak van de Klant zich bevindt.

3.4. Afhankelijk van het type van het genomen abonnement bevat de abonnementsovereenkomst de specifieke diensten en opties die de Klant moet activeren. Trade4You kan niet verantwoordelijk zijn voor het niet-bieden van deze diensten als de Klant niet getoond heeft dat hij ze binnen een redelijke termijn in de loop van het abonnement wil activeren. De aan de Klant geleverde diensten vormen een pakket en het niet-gebruik van een dienst door de Klant geeft geen recht op een prijsverlaging.

Artikel 4: Duur en einde van de overeenkomst

4.1 De overeengekomen duur van een jaar, twee jaar of drie jaar vangt aan vanaf de aanvaarding door Trade4You van de bestelling van de Klant.

4.2 Bij het verstrijken van de Aanvankelijke Periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt met opeenvolgende periodes van dezelfde duur als het oorspronkelijke abonnement. Als een Partij niet wenst dat de overeenkomst wordt verlengd, dan dient zij uiterlijk drie maanden vóór het einde van de Aanvankelijke Periode of van de lopende verlengingsperiode de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

4.3 Een Partij kan de uitvoering van haar verplichtingen opschorten wanneer de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en wanneer hieraan niet is verholpen binnen een termijn van 15 kalenderdagen na het versturen van een ingebrekestelling. De opschorting eindigt wanneer de andere Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt.

4.4 Elke Partij kan de overeenkomst op elk ogenblik eenzijdig, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij wanneer deze laatste ernstig tekortschiet in een van haar verplichtingen volgens de overeenkomst of nalaat dit te verhelpen binnen dertig (30) dagen na de schriftelijke kennisgeving zoals beschreven in het vorige Artikel (voor zover het mogelijk is om dit in orde te brengen).

4.5. In de mate waarin de wet dit toelaat, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer een van de Partijen haar activiteiten beëindigt, insolvent wordt of failliet gaat, ontbonden wordt of een gelijkaardige procedure ondergaat.

4.6 Bij vervroegde van de overeenkomst door de Klant, zal de Klant alle verschuldigde bedragen voor de rest van de Aanvankelijke Periode of de lopende contractuele duur betalen, zonder afbreuk te doen aan de terugbetaling van elke korting die de Klant onrechtmatig zou hebben genoten.

4.7 Als de overeenkomst wordt ontbonden omdat de Klant zijn verplichtingen niet is nagekomen, dan zijn de bedragen vermeld in Artikel 4.6 van toepassing. Deze bedragen kunnen worden vermeerderd met administratieve kosten en schadevergoedingen voor elk verlies, elke schade, alle kosten of uitgaven die Trade4You lijdt door de schuld van de Klant of zijn werknemers. Het minimumbedrag van deze kosten mag niet lager liggen dan 33% van de abonnementsprijs exclusief korting en niet hoger dan de abonnementsprijs exclusief de korting.

4.8 De leveringstermijnen worden verstrekt ter informatie en zijn niet bindend, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot annulering van de bestellingen of een schadevergoeding. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af voor vertraging of het niet –leveren bij toegangsmoeilijkheden tot de plaats van levering, met inbegrip van het e-mailsysteem van de Klant en meer algemeen, bij overmacht, van gebeurtenissen waarover Trade4You geen controle heeft, vertragingen bij het transport waarvan Trade4You het slachtoffer is of die gewoon worden aangevoerd door de leveranciers en transporteurs. Zo kan elke wijziging van de oorspronkelijke vraag van de Klant de leveringstermijn wijzigen.

Artikel 5: Wijzigingen aan de voorwaarden van de overeenkomst

5.1. Trade4You behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel te wijzigen, zelfs als deze wijziging invloed heeft op de prijzen of de kwaliteit van de Dienst. Trade4You gaat de verbintenis aan om de Klant hiervan minstens één (1) maand vóór deze wijzigingen van kracht worden op de hoogte te stellen, met elk middel dat het geschikt acht. De publicatie van een bericht op de websites vermeld in Artikel 1 en/of een vermelding op de factuur worden beschouwd als geschikte methodes.

5.2.Met uitzondering van de prijs bedoeld in Artikel 8.2, mag de Klant die de wijzigingen die in zijn nadeel zijn niet aanvaardt, de Bestelbon(nen) die beïnvloed worden door de wijzigingen in kwestie opzeggen, zonder dat hiervoor een schadevergoeding vereist is, voor zover hij Trade4You hierover schriftelijk informeert binnen vijftien (15) kalenderdagen na de kennisgeving door Trade4You.

Artikel 6: Rechten en plichten van de Klant

6.1. De Klant zal aan Trade4You alle medewerking verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de onderhavige Overeenkomst, en meer bepaald:

 • De bestanden, documenten of elke andere informatie die relevant is voor het leveren van het abonnement;
 • De toestemming die aan Trade4You wordt verleend om elke daad te stellen, met alle vereiste of nuttige middelen om de verplichtingen vermeld in de Overeenkomst voor te bereiden en na te leven, zonder hierover de Klant vooraf te moeten raadplegen;
 • Een contactpersoon of een beperkt aantal contactpersonen voor technische, administratieve en andere onderwerpen in verband met de Producten en/of Diensten in het kader van de Overeenkomst.

6.2. De klant begrijpt en aanvaardt dat elke tekortkoming van de Klant op het gebied van de samenwerking, informatieverstrekking of adequate toegang verleend aan Trade4You met het oog op het leveren van Diensten een invloed kan hebben op deze levering. Trade4You wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af voor een laattijdige levering of beschadiging van de Diensten, in de mate waarin deze vertraging of beschadiging aan de Klant of aan een derde is te wijten.

6.3. De Klant is verplicht om een back-up te maken van al zijn gegevens vóór hij het abonnement gebruikt en hij zal alle nodige schikkingen treffen om ervoor te zorgen dat zijn hardware (alsook de software en de gebruikte bestanden) compatibel zijn met deze van Trade4You.

6.4. De Klant gaat de verbintenis aan om de geheime en vertrouwelijke aard te bewaren van elke identificatiecode (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) die hem wordt bezorgd. Voor elk gebruik van deze identificatie-elementen is uitsluitend de Klant aansprakelijk. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen is de Klant verplicht om Trade4You hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en deze mededeling met een aangetekende brief te bevestigen.

6.5. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van elke licentie,elke registratie, elke vergunning of elke machtiging die nodig zijn voor het nakomen van zijn verplichtingen in het kader van de onderhavige Overeenkomst en hiervoor zelf de kosten te dragen. De Klant zal alle vereiste en aangepaste licenties, registraties, vergunningen of machtigingen tijdens de hele duur van de Overeenkomst behouden of tijdens elke verlenging hiervan.

6.6. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten vermeld in de Overeenkomst zijn de exclusieve eigendom van Trade4You en/of zijn partners. De Klant kan geen enkel recht laten gelden op deze intellectuele eigendom en verkrijgt geen enkel recht behalve deze die expliciet in de onderhavige Overeenkomst als zodanig staan vermeld. De Klant is niet gemachtigd om de software of de bestanden en beelden te reproduceren, te decompileren, aan te passen of te wijzigen, noch om ze aan derden mee te delen of ter beschikking te stellen.

6.7. Alle handelsmerken, dienstenmerken, commerciële benamingen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de Producten en/of Diensten of naar de commerciële activiteiten van Trade4You in het algemeen (hieronder de "Merken”) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Trade4You of zijn filialen of leveranciers. De Klant zal niets doen wat deze eigendomsrechten in gevaar zou kunnen brengen en hij zal geen enkel recht op deze Merken verwerven, behoudens andersluidende vermelding in de Overeenkomst. De Klant zal de etiketten, identificatieplaatjes of andere onderscheidende tekens en opschriften, door Trade4You of zijn leveranciers aangebracht op het Product, niet verwijderen.

Artikel 7: Rechten en plichten van Trade4You

7.1. Trade4You is verantwoordelijk voor het leveren van de in de Overeenkomst bepaalde Abonnementsdiensten, zoals overeengekomen in de Bestelbon en in de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel.

7.2. Het onderhoud of de ontwikkeling van de Dienst kan Trade4You ertoe brengen om de Dienst tijdelijk te beperken of op te schorten. In dat geval zal Trade4You de periode van beperking of opschorting inperken tot de tijd die nodig is om de ingrepen te doen die zich opdringen.

7.3. Trade4You zal de door de Klant geleverde informatie te goeder trouw gebruiken en uitsluitend om de onderhavige Overeenkomst uit te voeren.

7.4. Trade4You doet er alles aan om redelijke maatregelen te nemen om de Dienst te leveren en zijn verplichtingen na te komen volgens de algemeen aanvaarde regels van de kunst. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding moeten de plichten van Trade4You als middelenverbintenissen worden beschouwd.

7.5 Trade4You behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn als de integriteit van zijn diensten of de goede werking van het abonnement in gevaar zouden komen. Deze maatregelen kunnen onder andere bestaan in het activeren van beschermingsmaatregelen of het opschorten van de toegang die de klant heeft tot zijn abonnement.

Artikel 8: Betaling en facturatie

8.1. De prijs van de Diensten vermeld in de Offerte of de Bestelbon worden uitgedrukt in euro’s en gelden exclusief btw (voor professionals) en inclusief btw (voor consumenten). In afwijking van Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Trade4You zich de eigendom van de goederen voor tot ze volledig betaald zijn.

8.2. Trade4You behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen vóór de Bestelbon wordt aangeboden en op de datum waarop de Overeenkomst verjaart, overeenkomstig de indexering en de volgende prijsaanpassingsformule: nieuwe prijs = aanvankelijke prijs x nieuwe consumptieprijsindex/aanvankelijke consumtieprijsindex, waarbij de nieuwe prijs de prijs is die geldt op de datum waarop de Overeenkomst verjaart, de aanvankelijke prijs de prijs is die geldt bij aanvang van de contractuele periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de indexering, de nieuwe index de consumptieprijsindex is van de maand die voorafgaat aan het begin van de nieuwe contractuele periode en de aanvankelijke index de consumptieprijsindex is van de maand die voorafgaat aan het begin van de contractuele periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de indexering.

8.3. Een prijsaanpassing gebaseerd op de prijsaanpassingsformule geeft de Klant geenszins het recht om een einde te maken aan de Overeenkomst zonder betaling van een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan de verschuldigde bedragen voor de rest van de aanvankelijke duur of de lopende contractuele duur, zonder afbreuk te doen aan de terugbetaling van elke korting die de Klant onterecht zou hebben genoten.

8.4. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar op de vervaldag vermeld op de rectozijde van de factuur en op de maatschappelijke zetel van Trade4You of aan de financiële instelling die op de factuur vermeld staat. Betaling is slechts mogelijk door bankoverschrijving op het rekeningnummer vermeld door Trade4You, met vermelding van de referenties. De Klant zal alle kosten dragen in verband met de betaling van de factuur.

8.5. Trade4You behoudt zich het recht voor om de financiële toestand van de Klant te onderzoeken, zowel vóór als tijdens de duur van de Overeenkomst. Als de resultaten van dit onderzoek ertoe leiden dat Trade4You ernstige twijfels heeft over de solvabiliteit van de Klant, dan mag Trade4You extra tussentijdse bedragen factureren en voorschotten, bankgaranties of elke andere financiële waarborg eisen. Trade4You behoudt zich het recht voor om de levering van het abonnement aan de Klant volledig op te schorten als de Klant nalaat om deze waarborg te leveren binnen drie werkdagen na het verzoek dat hiertoe door Trade4You wordt kenbaar gemaakt.

8.6. De ontvangst van de factuur vormt van rechtswege, overeenkomstig Artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, een ingebrekestelling van de debiteur, zonder dat verdere handelingen nodig zijn en door het loutere verstrijken van de termijn. Als een factuur op haar vervaldag niet is betaald, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de schijf tussen 0 en 1.000 €; 8% van de schijf tussen 1.000 € en 2.500 €; 6% van de schijf tussen 2.500 € en 5.000 €; 4% van de schijf boven 5.000 €, steeds met een minimum van 50 € en een maximum van 1.000 € .

8.7. Elke betwisting van een factuur moet, op straffe van verval van rechten, bij Trade4You toekomen binnen 15 kalenderdagen vanaf de facturatiedatum. Als deze termijn verstreken is, wordt de factuur beschouwd als onherroepelijk aanvaard door de Klant. Het niet-betwiste deel wordt geacht aanvaard te zijn en moet binnen de normale termijn worden betaald. Als Trade4You de betwisting van de Klant verwerpt, wordt het volledige bedrag van de betwisting onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Aanvaardbaarheid van bestellingen

9.1 De offertes van Trade4You gelden zonder verbintenis, terwijl alle tarieven, alsook de specificaties van de diensten en producten die in deze documenten voorkomen, alleen ter informatie worden gegeven. De bestekken en dienstenvoorstellen worden ter informatie gegeven, onder voorbehoud van variaties die gerechtvaardigd worden door de kosten van benodigdheden of werkuren.

9.2 Bestellingen die verbaal of telefonisch worden doorgegeven, worden aanvaard, maar alleen de Klant is er verantwoordelijk voor. Trade4You zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij leveringen die niet conform zijn aan de bestelling. Alleen bestellingen die door Trade4You schriftelijk werden aanvaard, zijn tegenstelbaar aan Trade4You. In dienstverlening van intellectuele aard zijn de auteursrechten en afgeleiden inbegrepen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Trade4You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de uitvoering van zijn Diensten als deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die buiten de macht van Trade4You liggen, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn, zoals gevallen van oorlog, opstanden, onregelmatigheden, burgerlijke onrust, acties van de burgerlijke of militaire overheden, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten (inclusief deze waarbij zijn personeel is betrokken), kabelbreuken, overstromingen, lang aanhoudende vorst, brand of stormen.

10.2. Als deze gebeurtenissen of omstandigheden van overmacht langer dan drie maanden aanhouden, kan elke Partij van rechtswege door middel van een aangetekende brief een einde maken aan de onderhavige Overeenkomst, zonder dat hiervoor schadevergoeding verschuldigd is.

10.3. De aansprakelijkheid van Trade4You geldt alleen bij opzettelijke of zware fout begaan door het bedrijf of door een van zijn aangestelden. In dat geval blijft zijn aansprakelijkheid beperkt tot het loutere herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Klant heeft ondervonden, met uitzondering van het herstellen van alle onrechtstreekse of immateriële schade, zoals extra uitgaven, inkomstenderving, winstderving, klantenverlies, dataverlies of –beschadiging, verlies aan contracten en schade veroorzaakt aan derden. Trade4You is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan het feit dat de Klant zijn verplichtingen niet naleeft. Trade4You zal niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de door de Klant of door elke derde die de Diensten van Trade4You gebruikt overgedragen of opgeslagen informatie.

10.4. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van Trade4You in het geding is, blijft de aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant beperkt tot de totale bedragen die de Klant aan Trade4You heeft betaald in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade en zij zal in geen geval meer bedragen dan het gecumuleerde bedrag van 10.000 EUR per jaar. Deze beperking is niet van toepassing bij lichamelijk letsel en overlijden.

Artikel 11: Diversen

11.1. Als een of meer bepalingen van de Overeenkomst als niet-geldig, onwettig of niet-toepasbaar worden beschouwd door elke rechtbank van een bevoegd rechtsgebied, dan zullen deze bepalingen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende wetten om zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de Partijen te weerspiegelen. Het resterende deel van deze bepalingen en alle andere bepalingen van de Overeenkomst blijven van toepassing.

11.2. De Partijen komen overeen dat elke mededeling onder elkaar, om geldig te zijn schriftelijk moet gebeuren en per brief en/of e-mail verstuurd naar de contactpunten die op de Bestelbon staan vermeld.

11.3. Dat een van beide Partijen haar rechten niet uitoefent, zal in geen geval beschouwd worden als een verzaking van deze rechten.

11.4. De onderhavige Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst die tussen de Partijen wordt gesloten met betrekking tot de Diensten, met uitsluiting van elke mededeling, voorstel of voorafgaande schriftelijke of verbale afspraak. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door een ander schriftelijk document dat door beide Partijen behoorlijk en gemachtigd wordt ondertekend.

11.5. Via deze website  POWER4YOU  wil Trade4You u informeren over haar activiteiten. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of correct. Vanzelfsprekend wordt al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken die zo correct en actueel mogelijk is. Aarzel niet om eventuele fouten of omissies die u op deze website vaststelt, te melden aan Trade4You. Trade4You  is niet aansprakelijk voor eender welke schade die u zou lijden naar aanleiding van het gebruik van informatie die u op deze website gevonden hebt, zelfs niet wanneer die informatie verwarrend, fout of voorbijgestreefd is. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die u vindt op een website waarmee de POWER4YOU website een link gemaakt heeft.

Artikel 12 : Bevoegde rechtbanken

Op de onderhavige Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Op de onderhavige Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, zijn voor elke betwisting tussen de Partijen alleen de rechtbanken van het arrondissement Mons (België) bevoegd en de betwisting zal uitsluitend in het Frans worden gevoerd. Informatie over geschillenbeslechting alternatieven beschikbaar zijn op http://ec.europa.eu/odr/. Trade4You behoudt zich het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechter.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van de websites van Trade4You gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Vóór u lid wordt van Trade4You.be moet u alle voorwaarden lezen en begrijpen die voorkomen in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Als u onze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u de websites en diensten niet gebruiken en dient u Trade4You.be te verlaten.

Algemeen

De websites Trade4You, Test4You en Power4You zijn de exclusieve eigendom van Trade4You cvba, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 7022 Mesvin, rue Brunehaut 17, RPR Mons, ingeschreven in de KBO met het nummer 0891.389.121. Trade4You heeft als hoofdactiviteit de relaties tussen consumenten en leveranciers van producten en diensten te vergemakkelijken.

Inschrijvingsvoorwaarden

De websites kunnen bestaan uit een openbaar gedeelte en een privégedeelte voorbehouden aan leden. De openbare ruimte geeft toegang tot informatie over de producten en diensten, informatiefiches over consumptie en voeding. De privéruimte stemt overeen met het gedeelte van de website dat toegankelijk is na authenticatie. Afhankelijk van de website geeft het onder andere toegang tot de wijziging van de persoonsgegevens, het toevoegen van commentaren, evaluaties en het beheer van de aanbiedingen. Het is mogelijk dat de inschrijving wordt geweigerd aan elke persoon van wie de activiteiten in conflict of concurrentie zijn met de waarden of activiteiten van Trade4You of dat zijn inschrijving wordt uitgesloten wanneer ze de onderhavige voorwaarden niet zou naleven. In dat geval kan deze persoon op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken.

De leden

Het statuut van lid geeft toegang, mits er een wachtwoord wordt ingevoerd, tot de privéruimte van de website. Elk lid wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor identificatie op de website. Het lid gaat de verbintenis aan om het geselecteerde wachtwoord voor het gebruik van het lidaccount geheim te houden.

Het lidaccount en het wachtwoord zijn persoonlijk en ze mogen niet worden gedeeld, meegedeeld of overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen. Het lid erkent en aanvaardt dat het alleen aansprakelijk is voor elk gebruik van zijn wachtwoord en zijn lidaccount. Het aanvaardt dat het aansprakelijk is voor alle gevolgen of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van zijn wachtwoord en zijn lidaccount door derden. Het lid erkent en aanvaardt eveneens dat de website het gebruik van zijn lidaccount of zijn wachtwoord als een bewijs van het gebruik van de website door dit lid mag beschouwen. Elk gebruik van de dienst door middel van deze elementen die eigen zijn aan het lid wordt dus geacht door het lid te zijn uitgevoerd.

Elk evaluatieprofiel en alle commentaren zijn eveneens persoonlijk van het lid. Elke wijziging aan de informatie die werd opgegeven bij de inschrijving door een lid, moet verplicht aan Trade4You worden gemeld binnen 5 dagen waarop deze wijziging zich voordoet. Wat de informatie betreffende de aanbiedingen betreft, gaan de professionals de verbintenis aan om de website zo snel mogelijk te informeren over de wijzigingen aan hun aanbod.

De inschrijving houdt onder andere de verplichting in om een e-mailadres te leveren dat gebruikt zal worden als een communicatiemiddel tussen het lid en de website en dat als enige login voor het lidaccount zal gebruikt worden. Elke e-mail die door de website naar het lid wordt verstuurd, wordt geacht door het lid te zijn ontvangen, dat op deze manier geacht wordt er volledig kennis van te hebben genomen. Om de tool voor geolokalisatie op de website zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, is bovendien een fysiek adres vereist bij de inschrijving in de privéruimte en het online zetten van verkoopaanbiedingen door de fabrikant, wat het lid aanvaardt.

De cvba Trade4You behoudt zich het recht voor om de account van een lid eenzijdig op te schorten of af te sluiten wegens alle onderstaande redenen:

 • Schending van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden alsook van de andere voorwaarden of reglementen van Trade4You;
 • Onmogelijke authenticatie of controle van de oorsprong van een verkoopaanbieding;
 • Verspreiding van aanbiedingen die niet conform zijn aan de criteria voor het plaatsen van een aanbieding;
 • Valse persoonsgegevens;
 • Verspreiding van illegale content (onder andere porno, smaad, aantasting van een beeldrecht, discriminatie, aansporing tot geweld of rassenhaat, etnische of godsdiensthaat);
 • Aantasting van de goede zeden;
 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken, kopiëren of verspreiden van werken die beschermd zijn door auteursrechten;
 • Laster of het verspreiden van onjuiste, niet-verifieerbare, beledigende, bedrieglijke of op een ongeschikte manier geformuleerde informatie;
 • Misleidend, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de samenwerkingstools (spam van commentaren, klikspam, enz.).

Het afsluiten van een account kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, wat de eventuele schade ook is die door het afsluiten van deze account wordt veroorzaakt. Een lidaccount is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De tijdelijke opschorting of het definitieve afsluiten van een lidaccount verhindert elk gebruik van de diensten van Trade4You.

Auteursrechten en intellectuele eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten, op alle teksten, illustraties, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Trade4You, de ermee verbonden bedrijven of zijn overgenomen met toestemming van hun eigenaar.

Het gebruik van de website verleent aan de gebruiker geen enkel intellectueel-eigendomsrecht op de content van deze website, die de exclusieve eigendom van Trade4You blijft.

Aan de consument zijn alleen het gebruik en het raadplegen van deze website voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik stemt overeen met namaak en/of aantasting van de merkenrechten en/of auteursrechten en/of alle andere geldende bepalingen die van toepassing zouden zijn inzake intellectuele rechten. Het is dus verboden om zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Trade4You of eventuele rechthebbenden een van deze elementen die op de gedeeltelijke of volledige website in het algemeen worden gereproduceerd geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of af te staan.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trade4You is het verboden om deze website volledig of gedeeltelijk te reproduceren op een papieren of elektronische drager, online of offline, of de content ervan te gebruiken om wat voor reden of voor welk doel dan ook. De geleverde gegevens (foto’s, beelden, documenten, artikels, enz.) zijn beschermd door auteursrechten en de afgeleide en naburige rechten zijn erop van toepassing. De verschillende foto’s en beelden die de gegevens vergezellen blijven de eigendom van MV Consult. Sommige weergegeven informatie wordt aangemaakt door instellingen of organisaties die geen deel uitmaken van Trade4You en deze wordt slechts weergegeven met didactische bedoelingen of om te informeren. Ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van deze instellingen of organisaties.

Bezoekers van de website dienen zelf in te staan voor het bezitten van het geheel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten of, bij gebreke hiervan, van de bijbehorende toestemmingen en licenties, met betrekking tot de elementen (zoals, maar niet uitsluitend, grafische en tekstcreaties, audiovisuele en geluidscreaties) die zij wensen te gebruiken, te verspreiden of te publiceren op de website Trade4You.be, zodat de aansprakelijkheid van de cvba Trade4You in dit verband nooit in het geding kan zijn.

Indien ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen de cvba Trade4You toch zou merken of vernemen dat bepaalde content namaak of illegaal is, dan zal deze laatste onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat de aansprakelijkheid van Trade4You op enigerlei manier hiermee in het geding komt.

#52990750© drubig-photo - Fotolia.com; #43069566 © Barbara-Maria Damrau - Fotolia.com;#41402060 © Serghei Velusceac - Fotolia.com;#54119276 © Nenov Brothers - Fotolia.com;#53804942 © mbongo - Fotolia.com;#53538616© Printemps - Fotolia.com;#53411871 © drubig-photo - Fotolia.com;#44303710 © photocrew - Fotolia.com;#38246419 © xiquence - Fotolia.com;#50530439 © drubig-photo - Fotolia.com.

Draagwijdte van de content en aansprakelijkheid van Trade4you

De documenten en de informatie die tot de inhoud van de website behoren, worden louter ter informatie getoond en Trade4You kan er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld en dit geldt meer bepaald voor de informatie aan de partners.

De websites van Trade4you bevatten bevoorrechte informatie die uit de beste bronnen afkomstig is, zowel officiële als privébronnen. Trade4You voegt informatie toe aan zijn websites om de toegang van het publiek tot informatie over consumptie te bevorderen.

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan het creëren en updaten van deze websites kan Trade4You niet garanderen dat de informatie die zich op de websites bevindt correct is en het wijst elke aansprakelijkheid af voor de content van de website en het gebruik ervan. De informatie en de data die tot de content van de website behoren, worden louter ter informatie meegedeeld. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, onjuistheden of weglatingen die de informatie die aanwezig is op zijn website beïnvloeden.

Wij stellen ons tot doel om geactualiseerde en juiste informatie te verspreiden. De gepubliceerde informatie wordt geverifieerd en gevalideerd bij verscheidene bronnen. Wij leveren inspanningen om de fouten te corrigeren die ons worden gemeld. Aarzel niet om ze ons te melden.

Over het algemeen kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld bij technische problemen, van welke aard dan ook, die de beschikbaarheid van zijn website aantasten. Trade4You behoudt zich de mogelijkheid voor om zijn websites volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, van welke aard dan ook. Trade4You kan in geen geval tegenover u of tegenover een derde aansprakelijk worden gesteld voor elke wijziging, onderbreking, opschorting of afschaffing van de website. Voor het geval er door Trade4You links zouden worden tot stand gebracht met websites van derden kan Trade4You niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en het bestaan van deze andere websites.

Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, onder andere, maar niet uitsluitend voor winstderving, verlies van klanten, gegevens of immateriële goederen die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, en meer algemeen door elke gebeurtenis met een band met de website en/of elke website van derden. Trade4You kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld indien de website volledig of gedeeltelijk zou worden gehackt, noch voor de schade die deze hacking u of derden zou kunnen berokkenen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet gericht op de hypothese van kwaad opzet of zware fout door Trade4You of zijn werknemers en gevolmachtigden.

Deze website verwijst soms naar externe websites waarover Trade4You geen enkele controle uitoefent en waarvoor Trade4You elke aansprakelijkheid afwijst. Trade4You eist geen enkele bescherming op door een officiële organisatie, een bedrijf of een vereniging die in het kader van de weergegeven links zou kunnen worden vermeld. Het loutere feit van door Trade4You geciteerd te wordne, betekent niet dat de geciteerde website, op welke manier dan ook, de content van de websites van Trade4You zou goedkeuren.

De informatie wordt uit de beste bronnen geput, maar Trade4You kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Op alle websites van Trade4You is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing. De overgenomen informatie is niet noodzakelijk volledig, up-to-date of correct en Trade4You is niet aansprakelijk voor elke eventuele schade die u zou lijden na het gebruik van informatie die u op deze website zou vinden, zelfs niet indien dergelijke gegevens verwarrend, fout of verouderd zouden zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u op een website vindt die verband houdt met deze website.

De informatie met betrekking tot de prijzen en de gebruiksvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de dienstverleners. Wat de evolutie van de prijzen van producten en diensten betreft, deze worden berekend op basis van de oorspronkelijke gegevens die ter beschikking worden gesteld door Statistics Belgium. Het betreft de evolutie van de gemiddelde prijs van een dienst en niet van de specifieke prijs van een dienstverlener. Wanneer de prijs van een variëteit van een product of dienst niet beschikbaar is, dan wordt de prijs van het productgamma of dienstengamma waartoe het product of de dienst in kwestie behoren, waarmee rekening wordt gehouden in de raming.

De content van de website vervangt in geen enkel opzicht de informatie en uitleg die worden gegeven door professionals uit de gezondheidszorg of de voeding. Bepaalde documenten worden aangeboden ter informatie en ze vallen onder het citaatrecht en de aansprakelijkheid van hun auteur. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of elke andere externe website waarnaar deze website verwijst.

Elke content die door een surfer op een website wordt geplaatst, wordt de eigendom van de cvba Trade4You. Deze content kan bijgevolg door Trade4You worden aangewend voor zijn behoeften, onder andere in de relaties met zijn partners, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld of bepaald.

Trade4You.be kan de identiteit van elk lid niet bevestigen. Trade4You.be stelt een evaluatiesysteem ter beschikking van zijn leden en gebruikers om ze in staat te stellen om de persoon met wie zij handelen na een transactie te beoordelen. De fabrikanten en kopers hebben op deze manier de mogelijkheid om hun commentaren over de leden waarmee zij transacties hebben afgehandeld online te plaatsen. Een positieve beoordeling kan zowel voor de fabrikanten als voor de kopers als bewijs van vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit voor toekomstige transacties dienen.

Trade4you.be grijpt niet in in de transacties tussen fabrikanten en kopers. Bijgevolg ontslaan de leden de cvba Trade4You van elke aansprakelijkheid bij een geschik tussen verscheidene leden, klachten, elke beschadiging op dit ogenblik of in de toekomst, verondersteld of niet, vastgesteld of niet, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van de diensten van Trade4You.

De cvba Trade4You verleent geen enkele waarborg met betrekking tot de werking of tot de gebruikte hardware en software, ongeacht of het gaat over gehoste websites, servers of elke internettoegang en ze is in geen geval aansprakelijk voor de al dan niet veronderstelde, al dan niet reële schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van de website.

De cvba Trade4You of zijn directeurs, bestuurders, werknemers, eigenaars, gevolmachtigden, vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse, bijkomende, onrechtstreekse materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website, zelfs indien de genoemde partijen werden geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

De cvba Trade4You hecht geen enkele goedkeuring of bekrachtiging aan de transacties die op de website worden uitgevoerd en alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de wettelijkheid van hun daden en de geformuleerde beoordelingen en meningen. In de mate van het mogelijke zal Trade4You erover waken dat de informatie aan de professionals wordt bezorgd om het tot stand komen van kwaliteitsvolle producten en diensten te bevorderen.

De cvba Trade4You aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de eventueel gevaarlijke aard van de op de website te koop aangeboden producten, die de gezondheid of de fysieke integriteit zouden kunnen aantasten en verleent in dit verband geen enkele waarborg. Alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de controle en het nazicht dat de op de website aangeboden producten geen schade aan de gezondheid berokkenen.

De cvba Trade4You legt geen enkele verklaring af en verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg betreffende de website, de verkoopaanbiedingen, hun presentatie of hun inhoud, met inbegrip van de waarborg op de handelswaarde, het niet-schenden van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van intellectuele eigendom, de vrijheid van alle diensten, de werken of andere contentmaterialen, tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere code met vijandige eigenschappen, die verstorend of vernietigend werken op de website.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de vorige alinea, kan de cvba Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of –wijziging, voor winstderving, verlies van omzet, tijdverlies, verlies van kansen of elke andere onrechtstreekse schade, ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg zijn v an slordigheid of elke andere oorzaak.

De cvba Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af voor deze informatie en meer algemeen ten opzichte van elke content die online wordt geplaatst door de gebruikers van de website Test4you.be.

Na uw inschrijving kan Trade4You u regelmatig informatie bezorgen die wordt geput uit de beste bronnen, hetzij per e-mail, per sms (tekstbericht) of elk ander elektronisch communicatiemiddel of op papier, maar Trade4You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie. Op de volledige website in het algemeen is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing en op de ledenruimte in het bijzonder.

De cvba Trade4You informeert de gebruikers dat elke bewering of beschuldiging van een feit die de eer of de achting voor de persoon aantasteneen geval van smaad vormt. Op een blog smadelijke, beledigende, scheldende of racistische woorden gebruiken ten opzichte van iemand kan strafrechtelijk worden vervolgd. Personen die de ouderlijke macht uitoefenen over een minderjarige zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind. Bovendien kan op strafrechtelijk gebied een minderjarige die tot de jaren des onderscheids is gekomen strafrechtelijk worden bestraft. Het creëren van blogs of het deelnemen aan een blog, op welke manier dan ook, bijvoorbeeld door een minderjarige, moet door de ouders of meer algemeen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden begeleid.

De door Trade4You.be aangeboden diensten kunnen de gebruiker verwijzen naar andere websites en de cvba Trade4You kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie van deze websites, want Trade4You is niet aansprakelijk voor ee schade die te maken heeft met het gebruik van de informatie, producten of diensten die op zijn website worden vermeld. U bent niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten die vanaf deze website worden verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, onder licentie af te staan, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. U mag deze website alleen gebruiken onder voorwaarde dat u de cvba Trade4You garandeert dat u hem niet zult gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd of verboden zijn door de wetten of door wettelijke en contractuele bepalingen. Trade4You behoudt zich het recht voor om elke publicatie te weigeren (of terug te trekken), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Door informatie (teksten, foto’s) op deze website te publiceren, aanvaardt u dat de informatie op deze website wordt verspreid en op alle dragers van onze partners. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de verspreiding van uw informatie (teksten, foto’s) door andere dragers en meer bepaald door zoekmachines. Door het loutere feit van onze zoekmachines te gebruiken, gaat u de verbintenis aan om anderen te vrijwaren tegen elk beroep wegens aansprakelijkheid en andere rechtsvorderingen die door derden aanhangig zouden worden gemaakt tegen ons, nadat u een bepaalde content online hebt geplaatst.

Bescherming van de privacy en persoonsgegevens

De cvba Trade4Yourespecteert en beschermt de privacy. Alle meegedeelde gegevens worden met de grootste discretie en de grootste zorg behandeld. De geadresseerden van de vergaarde informatie zijn de gemachtigde werknemers van de cvba Trade4You, alsook de huidige of toekomstige technische en/of commerciële partners. De surfer kan eventueel zijn recht van verzet uitoefenen om zijn gegevens niet mee te delen aan de hierboven vermelde commerciële partners. Elke surfer wordt ervan op de hoogte gebracht dat Trade4You de vergaarde informatie alleen mag gebruiken binnen het nauw afgebakende kader van de toestemming die de surfer heeft verleend.

Als u ons via deze website persoonsgegevens meedeelt, dan zal Trade4Youdeze informatie behandelen met naleving van de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u meedeelt aan Trade4You, zoals de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s van websites, kunnen worden ingevoerd in geautomatiseerde databestanden van Trade4Youom een online bestelling te verwerken, onze capaciteit te verbeteren om u te helpen wanneer u inlichtingen vraagt of een aanvraag indient, contact met u op te nemen als u ons dat hebt gevraagd, onze producten en diensten te commercialiseren.

De verwerking van de vergaarde informatie stelt Trade4You ook in staat om de deelnemers en inschrijvingen te beheren, elektronische berichten met informatie te versturen of te bevestigen dat wordt rekening gehouden met hun deelname aan een wedstrijdspel, ze eventueel te informeren dat ze gewonnen hebben, later opnieuw voorstellen voor deelname aan een wedstrijdspel te versturen, gratis offertes te versturen, naar de elektronische adressen en de nummers van de draagbare telefoons van de ingeschreven surfers newsletters te versturen (onder andere dagelijks, wekelijks of maandelijks), alsook commerciële aanbiedingen vanwege Trade4Youen zijn commerciële partners als de surfer hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (onder andere door een leeg vakje aan te kruisen). Deze verwerkingen worden ook uitgevoerd voor statistische metingen, publicitaire doelgroepenafbakening die wijzelf of onze partners uitvoeren (meer bepaald de analyse van het gedrag van de gebruikers om de reclame die naar hen wordt verstuurd relevanter te maken).

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder andere gewijzigd door de wet van 11 maart 2003, in overeenstemming met de richtlijn van 12 juli 2002, zijn de vergaarde gegevens strikt voorbehouden voor het beheer van de activiteiten van Trade4Youen mogen zij slechts worden doorgegeven aan de partners van Trade4You. U hebt het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, door dit uitsluitend schriftelijk aan Trade4Youmee te delen. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsgegevens hebt u het recht op inzage en rechtzetting van deze gegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met cvba Trade4You, Webmaster, Rue Brunehaut 17, B-7022 Mesvin, België, BE 0891.389.121, RPR Mons, dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens om rechtzettingen te laten uitvoeren, ze te laten wissen of uw keuzes betreffende direct marketing te wijzigen en deze toegang is gratis. Voor meer informatie over de bescherming van de privacy kunt u contact opnemen met het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel.: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Privacyverklaring

Om een zo goed mogelijke service te bieden kan de cvba Trade4Youovergaan tot metingen van het websitebezoek op zijn websites (aantal bekeken pagina’s, activiteit van de bezoekers, enz.) via de cookie-technologie.

Trade4You neemt de vrijheid om cookies op uw computer te plaatsen om het gebruik van deze website gemakkelijker te maken en de website aan de behoefte van terugkerende bezoekers aan te passen. Meer bepaald neemt Trade4Youde vrijheid om dit te doen voor marketingdoeleinden, in het kader van de verspreiding van reclame op zijn website.

Een cookie identificeert u niet, maar registreert informatie over de navigatie van uw computer op onze websites (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het uur waarop u ze hebt bezocht, enz.) en wordt opnieuw uitgelezen bij een later bezoek. Cookies worden vooral gebruikt om permanente of tijdelijke informatie te bewaren.

Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, dan kunt u deze optie uitschakelen in uw browser (raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser).

Gegevens met betrekking tot een zoekopdracht door een surfer of tot het navigeren kunnen het voorwerp uitmaken van verwerking of zelfs overdracht van de gegevens voor publicitaire doeleinden van onszelf of van onze partners, mits naleving van onder andere het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Cookies worden dan onder andere gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met reclame, statistische metingen, reclame met geolokalisatie of nog de analyse van het gedrag van surfers met het oog op het personaliseren van de reclame die naar hen wordt gestuurd.

De recente versies van de belangrijkste browsers stellen surfers in staat om zich niet alleen te verzetten tegen de registratie van cookies, maar ook om browsersessies uit te voeren, waarna alle cookies die tijdens deze sessie waren geïnstalleerd automatisch worden gewist, ongeacht hun voorziene levensduur, zodat het nalaten van sporen beter wordt beschermd.

Contact

Als u een vraag of klacht hebt in verband met de onderhavige website of de onderhavige voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info(at)trade4you.be.

Privacy

De cvba Trade4Yourespecteert en beschermt de privacy. Alle meegedeelde gegevens worden met de grootste discretie en de grootste zorg behandeld. De geadresseerden van de vergaarde informatie zijn de gemachtigde werknemers van de cvba Trade4You, alsook de huidige of toekomstige technische en/of commerciële partners. De surfer kan eventueel zijn recht van verzet uitoefenen om zijn gegevens niet mee te delen aan de hierboven vermelde commerciële partners. Elke surfer wordt ervan op de hoogte gebracht dat Trade4You de vergaarde informatie alleen mag gebruiken binnen het nauw afgebakende kader van de toestemming die de surfer heeft verleend.

Als u ons via deze website persoonsgegevens meedeelt, dan zal Trade4Youdeze informatie behandelen met naleving van de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u meedeelt aan Trade4You, zoals de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s van websites, kunnen worden ingevoerd in geautomatiseerde databestanden van Trade4Youom een online bestelling te verwerken, onze capaciteit te verbeteren om u te helpen wanneer u inlichtingen vraagt of een aanvraag indient, contact met u op te nemen als u ons dat hebt gevraagd, onze producten en diensten te commercialiseren.

De verwerking van de vergaarde informatie stelt Trade4You ook in staat om de deelnemers en inschrijvingen te beheren, elektronische berichten met informatie te versturen of te bevestigen dat wordt rekening gehouden met hun deelname aan een wedstrijdspel, ze eventueel te informeren dat ze gewonnen hebben, later opnieuw voorstellen voor deelname aan een wedstrijdspel te versturen, gratis offertes te versturen, naar de elektronische adressen en de nummers van de draagbare telefoons van de ingeschreven surfers newsletters te versturen (onder andere dagelijks, wekelijks of maandelijks), alsook commerciële aanbiedingen vanwege Trade4Youen zijn commerciële partners als de surfer hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (onder andere door een leeg vakje aan te kruisen). Deze verwerkingen worden ook uitgevoerd voor statistische metingen, publicitaire doelgroepenafbakening die wijzelf of onze partners uitvoeren (meer bepaald de analyse van het gedrag van de gebruikers om de reclame die naar hen wordt verstuurd relevanter te maken).

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder andere gewijzigd door de wet van 11 maart 2003, in overeenstemming met de richtlijn van 12 juli 2002, zijn de vergaarde gegevens strikt voorbehouden voor het beheer van de activiteiten van Trade4Youen mogen zij slechts worden doorgegeven aan de partners van Trade4You. U hebt het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, door dit uitsluitend schriftelijk aan Trade4Youmee te delen. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsgegevens hebt u het recht op inzage en rechtzetting van deze gegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met cvba Trade4You, Webmaster, Rue Brunehaut 17, B-7022 Mesvin, België, BE 0891.389.121, RPR Mons, dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens om rechtzettingen te laten uitvoeren, ze te laten wissen of uw keuzes betreffende direct marketing te wijzigen en deze toegang is gratis. Voor meer informatie over de bescherming van de privacy kunt u contact opnemen met het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel.: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Privacy

Privacyverklaring

Om een zo goed mogelijke service te bieden kan de cvba Trade4Youovergaan tot metingen van het websitebezoek op zijn websites (aantal bekeken pagina’s, activiteit van de bezoekers, enz.) via de cookie-technologie.

Trade4You neemt de vrijheid om cookies op uw computer te plaatsen om het gebruik van deze website gemakkelijker te maken en de website aan de behoefte van terugkerende bezoekers aan te passen. Meer bepaald neemt Trade4Youde vrijheid om dit te doen voor marketingdoeleinden, in het kader van de verspreiding van reclame op zijn website.

Een cookie identificeert u niet, maar registreert informatie over de navigatie van uw computer op onze websites (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het uur waarop u ze hebt bezocht, enz.) en wordt opnieuw uitgelezen bij een later bezoek. Cookies worden vooral gebruikt om permanente of tijdelijke informatie te bewaren.

Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, dan kunt u deze optie uitschakelen in uw browser (raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser).

Gegevens met betrekking tot een zoekopdracht door een surfer of tot het navigeren kunnen het voorwerp uitmaken van verwerking of zelfs overdracht van de gegevens voor publicitaire doeleinden van onszelf of van onze partners, mits naleving van onder andere het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Cookies worden dan onder andere gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met reclame, statistische metingen, reclame met geolokalisatie of nog de analyse van het gedrag van surfers met het oog op het personaliseren van de reclame die naar hen wordt gestuurd.

De recente versies van de belangrijkste browsers stellen surfers in staat om zich niet alleen te verzetten tegen de registratie van cookies, maar ook om browsersessies uit te voeren, waarna alle cookies die tijdens deze sessie waren geïnstalleerd automatisch worden gewist, ongeacht hun voorziene levensduur, zodat het nalaten van sporen beter wordt beschermd.

Auteursrechten

Auteursrechten en intellectuele eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten, op alle teksten, illustraties, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Trade4You, de ermee verbonden bedrijven of zijn overgenomen met toestemming van hun eigenaar.

Het gebruik van de website verleent aan de gebruiker geen enkel intellectueel-eigendomsrecht op de content van deze website, die de exclusieve eigendom van Trade4You blijft.

Aan de consument zijn alleen het gebruik en het raadplegen van deze website voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik stemt overeen met namaak en/of aantasting van de merkenrechten en/of auteursrechten en/of alle andere geldende bepalingen die van toepassing zouden zijn inzake intellectuele rechten. Het is dus verboden om zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Trade4You of eventuele rechthebbenden een van deze elementen die op de gedeeltelijke of volledige website in het algemeen worden gereproduceerd geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of af te staan.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trade4You is het verboden om deze website volledig of gedeeltelijk te reproduceren op een papieren of elektronische drager, online of offline, of de content ervan te gebruiken om wat voor reden of voor welk doel dan ook. De geleverde gegevens (foto’s, beelden, documenten, artikels, enz.) zijn beschermd door auteursrechten en de afgeleide en naburige rechten zijn erop van toepassing. De verschillende foto’s en beelden die de gegevens vergezellen blijven de eigendom van MV Consult. Sommige weergegeven informatie wordt aangemaakt door instellingen of organisaties die geen deel uitmaken van Trade4You en deze wordt slechts weergegeven met didactische bedoelingen of om te informeren. Ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van deze instellingen of organisaties.

Bezoekers van de website dienen zelf in te staan voor het bezitten van het geheel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten of, bij gebreke hiervan, van de bijbehorende toestemmingen en licenties, met betrekking tot de elementen (zoals, maar niet uitsluitend, grafische en tekstcreaties, audiovisuele en geluidscreaties) die zij wensen te gebruiken, te verspreiden of te publiceren op de website Trade4You.be, zodat de aansprakelijkheid van de cvba Trade4You in dit verband nooit in het geding kan zijn.

Indien ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen de cvba Trade4You toch zou merken of vernemen dat bepaalde content namaak of illegaal is, dan zal deze laatste onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat de aansprakelijkheid van Trade4You op enigerlei manier hiermee in het geding komt.

#52990750© drubig-photo - Fotolia.com; #43069566 © Barbara-Maria Damrau - Fotolia.com;#41402060 © Serghei Velusceac - Fotolia.com;#54119276 © Nenov Brothers - Fotolia.com;#53804942 © mbongo - Fotolia.com;#53538616© Printemps - Fotolia.com;#53411871 © drubig-photo - Fotolia.com;#44303710 © photocrew - Fotolia.com;#38246419 © xiquence - Fotolia.com;#50530439 © drubig-photo - Fotolia.com.

Disclaimer

Draagwijdte van de content en aansprakelijkheid van Trade4you

De documenten en de informatie die tot de inhoud van de website behoren, worden louter ter informatie getoond en Trade4You kan er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld en dit geldt meer bepaald voor de informatie aan de partners.

 

De websites van Trade4you bevatten bevoorrechte informatie die uit de beste bronnen afkomstig is, zowel officiële als privébronnen. Trade4You voegt informatie toe aan zijn websites om de toegang van het publiek tot informatie over consumptie te bevorderen.

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan het creëren en updaten van deze websites kan Trade4You niet garanderen dat de informatie die zich op de websites bevindt correct is en het wijst elke aansprakelijkheid af voor de content van de website en het gebruik ervan. De informatie en de data die tot de content van de website behoren, worden louter ter informatie meegedeeld. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, onjuistheden of weglatingen die de informatie die aanwezig is op zijn website beïnvloeden.

Wij stellen ons tot doel om geactualiseerde en juiste informatie te verspreiden. De gepubliceerde informatie wordt geverifieerd en gevalideerd bij verscheidene bronnen. Wij leveren inspanningen om de fouten te corrigeren die ons worden gemeld. Aarzel niet om ze ons te melden.

Over het algemeen kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld bij technische problemen, van welke aard dan ook, die de beschikbaarheid van zijn website aantasten. Trade4You behoudt zich de mogelijkheid voor om zijn websites volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, van welke aard dan ook. Trade4You kan in geen geval tegenover u of tegenover een derde aansprakelijk worden gesteld voor elke wijziging, onderbreking, opschorting of afschaffing van de website. Voor het geval er door Trade4You links zouden worden tot stand gebracht met websites van derden kan Trade4You niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en het bestaan van deze andere websites.

Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, onder andere, maar niet uitsluitend voor winstderving, verlies van klanten, gegevens of immateriële goederen die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, en meer algemeen door elke gebeurtenis met een band met de website en/of elke website van derden. Trade4You kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld indien de website volledig of gedeeltelijk zou worden gehackt, noch voor de schade die deze hacking u of derden zou kunnen berokkenen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet gericht op de hypothese van kwaad opzet of zware fout door Trade4You of zijn werknemers en gevolmachtigden.

Deze website verwijst soms naar externe websites waarover Trade4You geen enkele controle uitoefent en waarvoor Trade4You elke aansprakelijkheid afwijst. Trade4You eist geen enkele bescherming op door een officiële organisatie, een bedrijf of een vereniging die in het kader van de weergegeven links zou kunnen worden vermeld. Het loutere feit van door Trade4You geciteerd te wordne, betekent niet dat de geciteerde website, op welke manier dan ook, de content van de websites van Trade4You zou goedkeuren.

De informatie wordt uit de beste bronnen geput, maar Trade4You kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Op alle websites van Trade4You is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing. De overgenomen informatie is niet noodzakelijk volledig, up-to-date of correct en Trade4You is niet aansprakelijk voor elke eventuele schade die u zou lijden na het gebruik van informatie die u op deze website zou vinden, zelfs niet indien dergelijke gegevens verwarrend, fout of verouderd zouden zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u op een website vindt die verband houdt met deze website.

De informatie met betrekking tot de prijzen en de gebruiksvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de dienstverleners. Wat de evolutie van de prijzen van producten en diensten betreft, deze worden berekend op basis van de oorspronkelijke gegevens die ter beschikking worden gesteld door Statistics Belgium . Het betreft de evolutie van de gemiddelde prijs van een dienst en niet van de specifieke prijs van een dienstverlener. Wanneer de prijs van een variëteit van een product of dienst niet beschikbaar is, dan wordt de prijs van het productgamma of dienstengamma waartoe het product of de dienst in kwestie behoren, waarmee rekening wordt gehouden in de raming.

De content van de website vervangt in geen enkel opzicht de informatie en uitleg die worden gegeven door professionals uit de gezondheidszorg of de voeding. Bepaalde documenten worden aangeboden ter informatie en ze vallen onder het citaatrecht en de aansprakelijkheid van hun auteur. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of elke andere externe website waarnaar deze website verwijst.

Elke content die door een surfer op een website wordt geplaatst, wordt de eigendom van de cvba Trade4You. Deze content kan bijgevolg door Trade4You worden aangewend voor zijn behoeften, onder andere in de relaties met zijn partners, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld of bepaald.

Trade4You.be kan de identiteit van elk lid niet bevestigen. Trade4You.be stelt een evaluatiesysteem ter beschikking van zijn leden en gebruikers om ze in staat te stellen om de persoon met wie zij handelen na een transactie te beoordelen. De fabrikanten en kopers hebben op deze manier de mogelijkheid om hun commentaren over de leden waarmee zij transacties hebben afgehandeld online te plaatsen. Een positieve beoordeling kan zowel voor de fabrikanten als voor de kopers als bewijs van vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit voor toekomstige transacties dienen.

Trade4you.be grijpt niet in in de transacties tussen fabrikanten en kopers. Bijgevolg ontslaan de leden de cvba Trade4You van elke aansprakelijkheid bij een geschik tussen verscheidene leden, klachten, elke beschadiging op dit ogenblik of in de toekomst, verondersteld of niet, vastgesteld of niet, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van de diensten van Trade4You.

De cvba Trade4You verleent geen enkele waarborg met betrekking tot de werking of tot de gebruikte hardware en software, ongeacht of het gaat over gehoste websites, servers of elke internettoegang en ze is in geen geval aansprakelijk voor de al dan niet veronderstelde, al dan niet reële schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van de website.

De cvba Trade4You of zijn directeurs, bestuurders, werknemers, eigenaars, gevolmachtigden, vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse, bijkomende, onrechtstreekse materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website, zelfs indien de genoemde partijen werden geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

De cvba Trade4You hecht geen enkele goedkeuring of bekrachtiging aan de transacties die op de website worden uitgevoerd en alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de wettelijkheid van hun daden en de geformuleerde beoordelingen en meningen. In de mate van het mogelijke zal Trade4You erover waken dat de informatie aan de professionals wordt bezorgd om het tot stand komen van kwaliteitsvolle producten en diensten te bevorderen.

De cvba Trade4You aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de eventueel gevaarlijke aard van de op de website te koop aangeboden producten, die de gezondheid of de fysieke integriteit zouden kunnen aantasten en verleent in dit verband geen enkele waarborg. Alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de controle en het nazicht dat de op de website aangeboden producten geen schade aan de gezondheid berokkenen.

De cvba Trade4You legt geen enkele verklaring af en verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg betreffende de website, de verkoopaanbiedingen, hun presentatie of hun inhoud, met inbegrip van de waarborg op de handelswaarde, het niet-schenden van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van intellectuele eigendom, de vrijheid van alle diensten, de werken of andere contentmaterialen, tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere code met vijandige eigenschappen, die verstorend of vernietigend werken op de website.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de vorige alinea, kan de cvba Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of –wijziging, voor winstderving, verlies van omzet, tijdverlies, verlies van kansen of elke andere onrechtstreekse schade, ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg zijn v an slordigheid of elke andere oorzaak.

De cvba Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af voor deze informatie en meer algemeen ten opzichte van elke content die online wordt geplaatst door de gebruikers van de website Test4you.be.

Na uw inschrijving kan Trade4You u regelmatig informatie bezorgen die wordt geput uit de beste bronnen, hetzij per e-mail, per sms (tekstbericht) of elk ander elektronisch communicatiemiddel of op papier, maar Trade4You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie. Op de volledige website in het algemeen is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing en op de ledenruimte in het bijzonder.

De cvba Trade4You informeert de gebruikers dat elke bewering of beschuldiging van een feit die de eer of de achting voor de persoon aantasteneen geval van smaad vormt. Op een blog smadelijke, beledigende, scheldende of racistische woorden gebruiken ten opzichte van iemand kan strafrechtelijk worden vervolgd. Personen die de ouderlijke macht uitoefenen over een minderjarige zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind. Bovendien kan op strafrechtelijk gebied een minderjarige die tot de jaren des onderscheids is gekomen strafrechtelijk worden bestraft. Het creëren van blogs of het deelnemen aan een blog, op welke manier dan ook, bijvoorbeeld door een minderjarige, moet door de ouders of meer algemeen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden begeleid.

De door Trade4You.be aangeboden diensten kunnen de gebruiker verwijzen naar andere websites en de cvba Trade4You kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie van deze websites, want Trade4You is niet aansprakelijk voor ee schade die te maken heeft met het gebruik van de informatie, producten of diensten die op zijn website worden vermeld. U bent niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten die vanaf deze website worden verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, onder licentie af te staan, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. U mag deze website alleen gebruiken onder voorwaarde dat u de cvba Trade4You garandeert dat u hem niet zult gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd of verboden zijn door de wetten of door wettelijke en contractuele bepalingen. Trade4You behoudt zich het recht voor om elke publicatie te weigeren (of terug te trekken), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Door informatie (teksten, foto’s) op deze website te publiceren, aanvaardt u dat de informatie op deze website wordt verspreid en op alle dragers van onze partners. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de verspreiding van uw informatie (teksten, foto’s) door andere dragers en meer bepaald door zoekmachines. Door het loutere feit van onze zoekmachines te gebruiken, gaat u de verbintenis aan om anderen te vrijwaren tegen elk beroep wegens aansprakelijkheid en andere rechtsvorderingen die door derden aanhangig zouden worden gemaakt tegen ons, nadat u een bepaalde content online hebt geplaatst.